.

.


ایمیل مدیر :RSS
هدایت سنجی
موضوع : گزارشکار شیمی تجزیه2
نویسنده معین تاریخ ارسال سه شنبه ۳ خرداد۱۳۹۰ در ساعت 11:45

هدف:تعيين غلظت مخلوطي از اسيد ضعيف ( CH3COOH) و اسيدقوي (HCL) توسط باز قوي (NaOH)

 

 مقدمه و تئوري:

محلول هاي يوني مي توانند همانند اجسام رسانا ، الکتريسيته را از خود عبور دهند . وقتي اختلاف پتانسيل متناوب ثابتي را بين دو الکترود شناور در محلول هاي يوني اعمال مي کنند واکنش هاي الکترو شيميايي اکسيداسيون و احيا در سطح الکترود ها ظاهر نشده و جريان فارادي بوجود نمي آيد . ولي جرياني از محلول عبور مي کند که از مهاجرت متناوب يون ها در ميدان الکتريکي موجود بين دو الکترود نشات مي گيرد .اين شدت جريان معياري از هدايت الکتريکي يا رسانايي محلول بوده مقدار آن تابع غلظت است ، تحرک و بار الکتريکي يون هاي موجود در محلول و برخي ويژگي هاي حلال ، نظير ويسکوزيته ي آن مي باشد .

رسانايي محلول تابع قانون اهم بوده و با عکس مقاومت محلول برابر است : X=1/R
بايد دانست که در ايجاد رسانايي محلول ها ، تمام ذرات باردار موجود در محلول شرکت نموده و جايگزيني يکي از آن ها با يک يون ديگر موجب تغيير رسانايي محلول مي گردد . اين امر اجازه مي دهد پيشرفت واکنش هايي را که در جريان آن ها ترکيب يوني محيط دستخوش تغيير مي شود با اندازه گيري مداوم رسانائي محيط دنبال نموده و با رسم منحني تغييرات X=F به تشخيص نقطه ي پايان موفق شدچنين روشي را به نام تعيين عيار هدايت سنجي مي نامند که از آن در تشخيص نقطه ي پايان اندازه گيري هاي اسيد _باز ، اکسيداسيون _ احيا ، ته نشيني ،پيدايش کمپلکس و نيز واکنش هاي مبادله ي يون و استخراج بهره مي گيرند .


بر اساس این جدول ، محلول های حاوی اسید های قوی ، بیشترین رسانایی را خواهند داشت ، در حالی که محلول های حاوی اسید های ناتوان از رسانایی کمتری بر خوردارند . از سوی دیگر رسانایی اسید های قوی در جریان خنثی کردن آن ها بوسیله باز های قوی به تدریج کاهش یافته ، در نقطه ی پایان به کمترین حد خود می رسد و پس از آن با افزایش باز قوی ، مجددا رسانایی محلول افزایش می یابد در حالی که در جریان خنثی کردن اسید های ناتوان به وسیله ی باز های قوی ،رسانایی محلول از ابتدا افزایش یافته و پس از نقطه ی پایان ، این افزایش تشدید می شود .

 

برای اندازه گیری رسانای محلول ها ،از هدایت سنج استفاده می شود . این دستگاه پل وتستونی است که یکی از بازو های آن را الکترود یا سلول هدایت سنج تشکیل می دهد . سه بازوی دیگر پل وتستون در درون دستگاه تعبیه شده است.

 

 عوامل موثر بر روی هدایت :


هدایت وابسته به غلظت ، بار و هدایت یونی معادل یون مورد نظر می باشد
*
هدایت یونی معادل بخاطر برهم کنش های یونی و تفاوت در میزان تحرک یون های مختلف بوجود می آید و در واقع وابسته به ماهیت یون مورد نظر می باشد .
*
هدایت یونی محلول حاوی یک اکی والان از یون مورد نظر که در الکترود به فاصله ی یک سانتی متر از هم قرار دارند .
*
ثابت سل ، نسبت فاصله ی دو سل هدایت سنج به مساحت آنها .
*
جایی سراغ هدایت سنج می رویم که در خلال آزمایش تحول گونه های یونی را از حیث یا ماهیت داشته باشیم .تیتراسیون هدایت سنجی یعنی کاربرد روش هدایت سنجی برای تعیین نقطه ی هم ارزی یک تیتراسیون

 

برای داشتن تیتراسیون موفق باید 4 شرط در آن برقرار باشد :


-1 شرط سینتیکی (سرعت مناسب)
2
-شرط ترمودینامیکی _ کمی بودن واکنش
-3
مناسب از لحاظ استوکیومتری
-4
داشتن شناساگر مناسب جهت تعیین نقطه ی هم ارزی


اگر هرکدام از شرایط بالا برقرار نباشد نمی توان تیتراسیون را انجام داد و باید از روش غیر مستقیم برای مشخص کردن نقطه ی هم ارزی استفاده کرد . هدایت سنجی از روش های غیر مستقیم الکترو شیمیایی است و در آن بر اساس تغییرات هدایت درون محلول می توان مقدار ماده ی مورد نظر را اندازه گیری کرد .
رسانایی الکتریکی برای اجسام بسته به نوع آنها متفاوت خواهد بود : 1_ الکترونی خواهد بود برای فلزات 2_ الکترولیتی خواهد بود برای الکترولیت ها .
برای هر دو مورد رسانایی الکتریکی دارای قانون یکسانی خواهد بود ، و آن قانون یکسان قانون اهم است . R=E/I

وسايل و مواد مورد آزمايش:

دستگاه هدايت سنج- هيتر- بورت- بشر- پيپت و پوآر- قيف- HCL- NaOH-  CH3COOH- آب مقطر- مگنت-

 

شرح انجام آزمايش:

 

ابتدا يك بشر را بر مي داريم و داخل آن 40 ميلي ليتر 0.01M   CH3COOH و 10 ميلي ليتر HCL

0.01M  مي ريزيم. بعد داخل بورت NaOH 0.1M مي ريزيم. دستگاه هدايت سنج را داخل بشر قرار مي دهيم و تا جايي كه سر هدايت سنج داخل محلول قرار گيرد آب مقطر اضافه مي كنيم  و حجم آن را يادداشت مي كنيم(40 ميلي ليتر).داخل بشر يك مگنت مي اندازيم. بعد در ادامه به ازاي هر 0.5 ميلي ليتر NaOH كه از بورت مي ريزيم عدد مورد نظر را يادداشت مي كنيم.و اين اعداد در ابتدا كاهش پيدا مي كند و بعد افزايش مي يابد.در ادامه با توجه به اعداد بدست آمده نمودار را رسم مي كنيم.

 

نتيجه گيري:

 

از اين آزمايش نتيجه مي گيريم وقتي كه مخلوطي از اسيد قوي(HCL) و اسيد ضعيف(CH3COOH) را با  NaOH 0.1M تيتر مي كنيم در ابتدا H اسيد قوي مصرف مي شود و نقطه اكي والان اول مربوط به HCL مي باشد و نقطه دوم مربوط به مصرف H اسيد استيك مي باشد و بعد در ادامه Na باعث افزايش هدايت مي شود.

 

 

 

منابع:

 

1-دستور كار آزمايشگاه تجزيه 2

2-Google- هدايت سنجي

3-كتاب تجزيه ي 1و2 نويسنده:دكتر مقيمي-  انتشارات:پوران پژوهش

4-كتاب روش هاي عملي آزمايشگا هي آلي وگل

 

 

.:: ::.
عناوین آخرین مطالب بلاگ من.:: Design By : wWw.Theme-Designer.Com ::.